ŠKODA Výměnné díly

ŠKODA Výměnné díly jsou továrně renovované díly pro vozy jakéhokoli stáří.

Díly jsou během renovace detailně rozebrány, vyčištěny, proměřeny a zkontrolovány. Jednotlivé součástky daného dílu jsou renovovány nebo nahrazeny zcela novými.

Široký sortiment ŠKODA Výměnných dílů zahrnuje složité celky jakou jsou kompletní

Zajímá vás více informací?
Podívejte se na program pro vozy starší 4 let – Šeková knížka →